Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-vida.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική, κοινοτική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του e-vida.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-vida.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης καθώς και για την αποστολή ενημερωτικού υλικού – προσφορών. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Αν δεν έχετε ακόμη ενηλικιωθεί πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή όχι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να τους μελετήσετε με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο και ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν με αυτούς για λογαριασμό σας. Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet και κινητών ή άλλων συσκευών. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του  e-vida.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του e-vida.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τα προσωπικά αυτά στοιχεία επίσης, σε ουδεμία περίπτωση, δε θα πωληθούν ή δανειστούν σε υπηρεσίες και οντότητες τρίτων.

Οι πληροφορίες που ζητάμε από εσάς

Προσωπικά δεδομένα:
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-vida.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα  μόνο όταν γίνετε μέλος και προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων ή εάν απλώς προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων χωρίς να είστε μέλος, ή εάν επιλέξετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας e-mail.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά προϊόντων: Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο).

Δεδομένα παραστατικού:
Στην περίπτωση που εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, επάγγελμα και διεύθυνση της έδρας της.
Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Φόρμες:
Σε διάφορες σελίδες του ιστότοπου μας ενδέχεται να σας παρουσιαστούν φόρμες σχολίων, ερωτηματολόγια, κ.α. Με την υποβολή των επιλογών σας αποδέχεστε ρητά τους Όρους Χρήσης του Πολυκαταστήματος για την επεξεργασία των επιλογών και των προσωπικών σας πληροφοριών από το αρμόδιο προσωπικό της E-Vida.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

Κατά τη διάρκεια παραμονής σας στον διαδικτυακό τόπο e-vida.gr ενδέχεται μέσω διαφόρων δημογραφικών εφαρμογών να καταγραφούν δεδομένα όπως διεύθυνση IP, χώρα προέλευσης, λειτουργικό σύστημα, κ.α. τα οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα στη σελίδα σχετικά με την Πολιτική Cookies.

Επίσης κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας (είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά) μερικά προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, πόλη, αριθμός και κόστος παραγγελίας μεταβιβάζονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία SendInBlue με σκοπό την εύκολη και γρήγορη κατηγοριοποίηση των στοιχείων σας ώστε να σας αποστέλνονται τα ανάλογα παραστατικά, οι ειδοποιήσεις σχετικά με την παραγγελία σας καθώς και ενημερωτικά δελτία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρίας SendInBlue μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Ασφαλής περιήγηση

Ο διαδικτυακός τόπος e-vida.gr προστατεύει εξ’ ολοκλήρου τα δεδομένα περιήγησης σας χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας HTTPS (Τι είναι αυτό;)

Συμμόρφωση GDPR

Ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR), ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018.

Πρόκειται για ένα νέο, ενιαίο και άμεσα εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς.

Η εταιρία μας έχει ήδη συμμορφωθεί με τον παραπάνω κανονισμό και σας εγγυάται πως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ασφαλή και κρυπτογραφημένα καθ’ όλη τη διάρκεια που παρευρίσκονται στους διακομιστές μας καθώς και αναγράφει πλήρως τι στοιχεία και για ποιον λόγο τα συλλέγουμε.

Διαγραφή λογαριασμού και προσωπικών δεδομένων:

Όλα τα παραπάνω δεδομένα και όσα δεδομένα μας κοινοποιείτε υπό οποιαδήποτε μορφή (γραπτή, προφορική, ηλεκτρονική) παραμένουν στους διακομιστές μας έως ότου ζητήσετε τη μόνιμη διαγραφή τους.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή/και όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που υπάρχουν στους διακομιστές μας, μεταβείτε στην καρτέλα ‘Διαγραφή Λογαριασμού’ ή επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης στο [email protected]