Περιήγηση ιστότοπων

Με την περιήγηση σας στους ιστότοπους συνδεδεμένους με την εταιρία Αφοί Λεπτοκαρίδη Ο.Ε. συμφωνείτε ρητά με τους εκάστοτε όρους αποποίησης ευθύνης.

Οι συγκεκριμένοι ιστότοποι απαρτίζονται, αλλά δε περιορίζονται, από:

  • www.e-vida.gr
  • www.polisafety.gr
  • www.firegloves.org

Οι διακομιστές της εταιρίας μας ελέγχονται καθημερινά για τυχόν σφάλματα ή κακόβουλο λογισμικό από το άρτια καταρτιζόμενο προσωπικό μας προστατεύοντας τα προσωπικά σας δεδομένα και κάνοντας την περιήγηση σας πιο ασφαλή.

Η εταιρία παρόλα αυτά αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά σε προσωπικά αρχεία, εξοπλισμό, ή/και υποκλοπή προσωπικών δεδομένων κατά την περιήγηση σας στους ιστότοπους της είτε αυτή προκληθεί από ενσωματωμένα πρόσθετα ή πρόσθετα που προέρχονται από διακομιστές τρίτων. Ο τελικός χρήστης είναι πάντοτε υπεύθυνος ως προς τον έλεγχο ασφαλείας και την επαγρύπνηση ως προς την αποστολή τυχών προσωπικών δεδομένων.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με την παραλαβή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμφωνείτε ρητά με την δήλωση αποποίησης ευθύνης της εταιρίας Αφοί Λεπτοκαρίδη Ο.Ε.
Η παραλαβή των μηνυμάτων αυτών ισχύει για τον τομέα e-vida.gr, τον τομέα polisafety.gr καθώς και τον τομέα firegloves.org που απαρτίζεται αλλά δε περιορίζεται από διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως:

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα τυχόν συνημμένα σε αυτά αρχεία είναι εμπιστευτικά και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο απευθύνεται. Εάν δεν είστε ο ενδεδειγμένος παραλήπτης, οφείλετε να μην το αντιγράψετε, αναμεταδώσετε, χρησιμοποιήσετε ή αποκαλύψετε το περιεχόμενό του. Οφείλετε να ενημερώσετε τον αποστολέα του μηνύματος για την εσφαλμένη λήψη του και να διαγράψετε άμεσα το αντίγραφο από το σύστημά σας.

Σημειώσατε πως οποιεσδήποτε θέσεις ή απόψεις που παρατίθενται στα συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκφράζουν αποκλειστικά τον συντάκτη του και δεν αντιπροσωπεύουν, άνευ ετέρου, την Αφοί Λεπτοκαρίδη Ο.Ε. και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

Τέλος, ο παραλήπτης οφείλει να ελέγξει για τυχόν ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού ή άλλου ενδεχομένως επιβλαβούς περιεχομένου όπως προσπάθειες ηλεκτρονικού “ψαρέματος” (phishing), κ.α. στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα συνημμένα σε αυτών αρχεία. Η Αφοί Λεπτοκαρίδη Ο.Ε. και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις αρνούνται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθη να προκληθεί από κακόβουλο λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που ενδεχομένως διαδοθεί από τα προαναφερόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Αφοί Λεπτοκαρίδη Ο.Ε. έχει το πλήρες δικαίωμα να αλλάξει, μεταποιήσει, διαγράψει, αναμορφώσει ή/και ανανεώσει τους όρους αποποίησης ευθύνης χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.